• 84931931579
Địa chỉ

584 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng

Điện thoại

84931931579

Liên hệ ngay với chúng tôi

    https://www.google.com/maps/place/CTY+H%C6%AFNG+KH%C3%81NH/@16.0255239,108.206466,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x3142198c18dcc11d:0x46a32bb8867a112c!2zNTg0IE5ndXnhu4VuIEjhu691IFRo4buNLCBLaHXDqiBUcnVuZywgQ-G6qW0gTOG7hywgxJDDoCBO4bq1bmcgNTUwMDAwLCBWaeG7h3QgTmFt!3b1!8m2!3d16.0255188!4d108.2086547!3m4!1s0x314219bf3d6233f9:0xebddd55f1862e042!8m2!3d16.025518!4d108.2086433?hl=vi